Direct contact: 06-12639749

Over Jan Betten

Door mijn maatschappelijke betrokkenheid kan ik mensen motiveren om samen met mij hun leven weer op de rit te krijgen. De meeste financiële problemen zijn oplosbaar en het geeft mij voldoening te zien dat de mensen weer goed in het leven komen te staan.

Werkwijze

Een budgetplan opzetten, eventueel coaching of onderhandelen met schuldeisers. Dankzij mijn uitgebreide netwerk van accountants, advocaten en deurwaarders kan ik de mensen op de juiste manier hulp bieden. Het belangrijkste voor mensen in de financiële problemen is om weer rust te krijgen, en niet meer bang hoeven zijn voor deurwaarders..

01 Stap 1 bestaat uit een intakegesprek. In dit gesprek wordt kennisgemaakt met de budgetcoach en die gaat samen met de cliënt de 
financiën in kaart gebracht.
De lopende rekeningen worden bekeken, gelijkertijd wordt bekeken of er dreigende schulden 
zijn zoals afsluiting van gas en elektra en eventueel uitzetting uit het huis. Alle bankafschriften, loonstroken alsmede de belastingaangiftes en verzekeringspapieren worden geordend.
Dan wordt er een overzicht gemaakt van de schulden en inkomsten en tevens worden alle schulden in kaart gebracht, op deze manier wordt de financiële situatie duidelijk.
Mochten er dreigende schulden zijn dan gaat de budgetcoach direct actie ondernemen..
02 De volgende stap is het coachingstraject. Na het intakegesprek wordt samen met de cliënt bekeken welke schulden er zijn en hoe ze zijn ontstaan. Tevens wordt er gekeken of alle toeslagen zijn aangevraagd en er wordt gekeken of er een mogelijkheid bestaat van belastingteruggaven, en er kwijtschelding aangevraagd kan worden voor de gemeentelijke belastingen.
Na inventarisatie van de schulden wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn om deze op te lossen, dat kan zijn met een betalingsregeling met de schuldeisers en misschien is het mogelijk om alle schulden onder te brengen bij een bank met een lening. Als er een schuldsanering nodig is (WSNP) zal ik U ook begeleiden op de weg daar naar toe.
Tevens gaan wij gezamenlijk kijken of er mogelijkheden zijn tot bezuiniging en het genereren van meer inkomsten.
na afloop eindelijk weer grip op uw budget
Contact